ทัวร์กาญจนบุรี ท่องเที่ยวกาญจนบุรี 1 วัน

ทัวร์กาญจนบุรี วันเดียว เที่ยวกาญจนบุรี 1 วัน พร้อมอาหารกลางวัน 
River-Kwai-Bridge-Kanchanaburi

” แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ กับ ทัวร์กาญจนบุรี ใน ทริปท่องเที่ยวนี้ : สุสานสัมพันธมิตร – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – สะพานข้ามแม่น้ำแคว – รถไฟสายมรณะ – น้ำตกไทรโยคน้อย
โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี 1 วัน ”
06:30 น. รถตู้ รับ ณ ที่ จุดนัดพบ กรุงเทพมหานคร แล้ว มุ่งหน้าสู่ กาญจนบุรี.
09:30 น. ถึงกาญจนบุรี พร้อม นำพาท่าน เข้าเยี่ยมชมที่  สุสานสัมพันธมิตร ซึ่งเป็นสุสานของเหล่าทหารเชลยศึก  สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ของ หล่าทหารเชลยศึก
หลังจากนั้น ไกด์นำเที่ยวจะพาท่าน เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 แห่งนี้ เป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ใน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อาทิเช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ โครงกระดูกของเชลยสงคราม และภาพถ่าย เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยนั้น นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 บางส่วนยังจัดทำเป็นหอศิลป์ เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆของเก่า เช่น แสตมป์ ไปรษณียบัตรโบราณ เครื่องประดับ เพชร พลอย
หลังจากเยี่ยมชมเสร็จแล้ว เราจะนำพาท่านไปยัง สะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่ห่างกันนัก สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธ

มิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า ซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้าม แม่น้ำแควใหญ่ จึงต้องมีการสร้าง สะพานแม่น้ำแคว ขึ้นมาเพื่่อข้ามแม่น้ำแคว แห่งนี้
หลังจากเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว แล้ว จะ พาท่าน นั่ง รถไฟ ผ่านทาง รถไฟสายมรณะ ทางรถไฟสายนี้ ถือเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้นจากน้ำพักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้างของทหารเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามโดยเฉพาะบริเวณ ถ้ำกระแซ เส้น ทางรถไฟสายมรณะ แห่งนี้ จะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับ ลำน้ำแควน้อย และสิ้นสุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก หรือ สถานี น้ำตกไทรโยค.
13:00 น. ได้เวลารับประทาน กลางวัน ที่  ร้านอาหาร แพริมน้ำ พร้อมชมทัศนียภาพ ความสวยงาม ของ แม่น้ำแควน้อย.
14:15 น. หลังจากที่ รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จ เราจะ พาท่าน ไป น้ำตกไทรโยคน้อย, หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกเขาพัง เป็น น้ำตก ที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เหตุที่ ได้ชื่อว่า น้ำตกเขาพัง นั้นเพราะเกิดบน หน้าผาหินปูนที่พังทลายลงมา จึงได้ชื่อว่า น้ำตก เขาพัง ท่านสามารถลงเล่นน้ำ หรือ  พักผ่อน บริเวณ น้ำตกไทรโยคน้อย ตามอัธยาศัย หรือจะหาซื้อของฝาก ของกิน ได้ตามใจชอบ ก่อนกลับกรุงเทพมหานคร .
15:15 น. เดินทางออกจาก น้ำตกไทรโยคน้อย กาญจนบุรี มุ่งหน้าสู่ กรุงเทพมหานคร.
18:00 น. โดยประมาณ เดินทาง ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ.
ราคา 1,900 บาท / ท่าน
ราคานี้ได้รวม :
– ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ต่าง ๆ ตาม โปรแกรมทัวร์กาญจนบุรี
– อาหารกลางวัน
– มัคคุเทศก์ นำเที่ยว
– รถนำเที่ยว ตามรายการทัวร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.ทัวร์กาญจนบุรีท่องเที่ยว.com
www.xn--12cmct2cdbnj7fcf9bl0g9bu3de7c7kxgf3f.com

Advertisements